Skolskjuts läsåret 2018/2019

Här finns information om skolskjuts för läsåret 2018/2019.

Ansökningsblanketten för skolskjuts

Blanketten finns på:

https://www.uppsala.se/skola-och-forskola/grundskola/resa-till-och-fran-skolan--grundskola/

 

Växelvisboende, trafiksäkerhet

För elever med växelvisboende och elever med trafik farlig väg ska vårdnadshavarna lämna in ny ansökan för varje läsår.

Det är viktigt att båda vårdnadshavarna undertecknar ansökan.

 

Funktionshinder

Ansökan utifrån ev. funktionshinder ska vårdnadshavarna lämna in ny för varje läsår.

Det är viktigt att båda vårdnadshavarna undertecknar ansökan.

 

Ansökan ska kompletteras med ett relevant utlåtande, mall finns här:

www.uppsala.se/skola-och-forskola/grundskola/resa-till-och-fran-skolan--grundskola

 

Elever med funktionsnedsättning ska styrka funktionsnedsättningen med relevant utlåtande vid varje ansökningstillfälle. Utlåtande som styrkt elevens bestående nedsättning behöver ej kompletteras för varje år om det tidigare inlämnats till oss på Antagningsenheten vid tidigare ansökan.

8 december 2017