Krisplan

På Nåntunaskolan skola har vi en utarbetad krisplan som stöd för vårt arbete om kris eller katastrof uppstår. Dessa kan vara av större eller mindre art.

Krisgruppen aktiveras endast vid större olyckshändelser eller katastrofer som berör skolverksamheten. 

 

Krisplan Nåntuna 2019-2020 (PDF, 118 KB)

Uppdaterad: