Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Syftet med arbetet mot diskriminering och kränkande behandling är att skydda barn och elever mot kränkningar av deras värdighet. Detta arbete är beskrivet i Nåntunaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Planens funktion är att förebygga och förhindra att kränkningar förekommer genom att beskriva konkreta insatser och tydliga rutiner. Planen är även ett verktyg att använda sig av då diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling uppstår i verksamheten, genom att den beskriver vilken arbetsgång som ska följas i sådana situationer, hur utredningar och åtgärder ska dokumenteras och hur insatser ska följas upp.

plan--mot-diskriminering-och-krankande-behandling-19-20.docx (DOCX, 72 KB)

Uppdaterad: