Skolrådet

Nåntunaskolan har ett väl inarbetat skolråd som arbetar för hela skolans utveckling.

Skolrådet består av föräldrarepresentanter klasserna, samt rektor. Personalrepresentanter närvarar vid behov, gällande särskilda pedagogiska områden.
Ordföranden är en förtroendevald föräldrarepresentant.

 

Förskoleklass:

 Stefanie Schwarz

 Åk 1

Erik Alenius

 Åk 2

Daniel Stenströmer

Anna Nordström

 Åk 3

 Karin Modéen

 Åk 4

 Annika Bengtsson

 Åk 5

 Ann-Sofie Bohlin

Rektor

Karen Natvig

 

Har du en fråga till Skolrådet, läs här om den är med på listan med vanliga frågor.

 

 

 

Uppdaterad:

Andra sidor under: Skolrådet