Skolrådet

Nåntunaskolan har ett väl inarbetat skolråd som arbetar för hela skolans utveckling.

Skolrådet består av föräldrarepresentanter klasserna, samt rektor. Personalrepresentanter närvarar vid behov, gällande särskilda pedagogiska områden.
Ordföranden är en förtroendevald föräldrarepresentant.

 

Förskoleklass:

 

 Åk 1

 Sofia Holmgren

 Åk 2

Stephanie Schwarz, Christina Stenbach/Eriksson

 Åk 3

Nils Erik Alenius

 Åk 4

  Anna Nordström, Peter Lundvik

 Åk 5

 Ann-Sofie Bohlin, Ulrika Modin

Rektor

Mona Refai

 

Har du en fråga till Skolrådet, läs här om den är med på listan med vanliga frågor.

 

 

 

Uppdaterad:

Andra sidor under: Skolrådet