Vanliga frågor till skolrådet

Toaletter

Alla toaletter städas dagligen på Nåntunaskolan. Emellanåt får vi höra talas om att toaletterna upplevs som äckliga, det är kiss på golvet, papper på golvet etc. Detta är naturligtvis olyckligt och något som vi jobbar med i klasserna, på regelbunden basis. Vi brukar ha toalettansvariga, klasserna ansvarar för en toalett var, toaletterna har pyntats, vi pratar om att plocka upp papper från golvet, att det kan stänka vatten på golv och toalettstol när man tvättar händerna och att det är viktigt att lämna toaletten som man vill finna den. Arbetet brukar ge resultat men behöver upprepas regelbundet.

Miljökontoret har vid återkommande inspektioner, funnit att toaletterna är välstädade utifrån de krav som råder för sanitetsutrymmen.

Matfrågor

Frågor gällande maten som serveras kommer med jämna mellanrum. Det kan vara frågor om specifika maträtter, om portionsstorlek, märke på smörgåsmargarin etc. Vi svarar gärna om det handlar om enskilda elevers måltid och behov. Gäller det maträtter, kvalitet, avtalsfrågor, byte av märke el. dylikt, hänvisar vi till Måltidsservice, epost:  maltidsservice@uppsala.se. Du kanske också kan hitta svar på din fråga, genom att gå in på Måltidsservice hemsida: www.maltidsservice.uppsala.se .

Ytterbelysning vid Nåntunaskolan

Vi har fått frågor om belysningen på Nåntunaskolans fasad samt ljusstolparna på skolgården. Det har kommenterats att belysningen är för svag. Skolan har påtalat detta för Skolfastigheter som är ansvariga för skötsel av skolgård och fastighet. De har bytt ut belysningen och den har blivit bättre. Vid ytterligare frågor gällande belysning, hänvisar vi till Skolfastigheters epost: http://skolfastigheter.uppsala.se/Kontakta-oss/Skolfastigheter

Avgiftsfri skola

Skolan skall vara avgiftsfri och här nedan listas exempel på vanliga frågor som uppstår kring vad det kan innebära.

Matsäck

Vid utflykt, friluftsdag och studieresa ska skolan ta med matsäckslunch till alla elever.

Frukt

Elever får ha med sig frukt till skolan. Det är helt frivilligt.

Studieresa

Studieresa är en av skolan anordnad aktivitet och ingår i undervisningen. Den ska vara kostnadsfri för eleverna. Aktiviteter som till exempel studiebesök, utflykter, lägerskolor och friluftsdagar får alltså finansieras inom skolans budget eller genom tilldelade medel från extern organisation.

I det fall föräldrar ordnar resa betraktas den som nöjesresa och ska organiseras och genomföras utanför skoltid. Personal som väljer att följa med på sådana resor gör det på sin fritid och får själv stå för sina kostnader.

Klasskassor

Insamling av pengar från elever och vårdnadshavare till klasskassor som sedan används till aktiviteter i skolverksamheten ska inte förekomma.

Insamling eller intjänande av pengar till gemensamma aktiviteter på fritiden, sker aldrig i skolans regi eller inblandning av skolan. Skolan rekommenderar starkt, att det alltid säkerställs, att alla elever som vill, ges möjlighet att delta i eventuella aktiviteter som planeras för klassen, även på fritiden. Detta oavsett möjlighet att delta i insamlingar eller intjänande av pengar. 

Utrustning vid friluftsaktiviteter och andra aktiviteter i samband med exempelvis firande av helger

Barn och elever får ta med egen utrustning till skolan men det ska alltid finnas tillräckligt med utrustning att låna så att alla kan delta i aktiviteten.

Skolfoto

Vid skolfoto ska skolorna ha en arbetsprocess där det är lätt för elever och vårdnadshavare att avstå från beställningar utan uppmärksamhet från klasskamrater

Idrottshall och Slöjdsal

Nåntunaskolans elever har idrottsundervisning och slöjdundervisning vid närliggande Uppsävjaskolan, då vi inte har egna lokaler för detta. Nåntunaskolan har heller inte omklädningsrum eller duschmöjligheter för eleverna.

Läxhjälp

Nåntunaskolan har ingen organiserad läxhjälp under fritidstid, men alla elever har möjlighet att göra sina läxor i lugn och ro, om de så önskar. Beslutet att inte låta lärarna på fritidshemmet ansvara för elevers läxläsning, understöds även av Lärarförbundet, som anser att det tar fokus från fritidshemmens pedagogiska uppdrag.

Uppdaterad: