Dans

Varje klass har dans en gång i veckan, där eleverna dansar kring olika teman och projekt.

Lektionerna utgår mycket från Labans rörelseanalys; tid, rum och kraft. Kunskapsämnen integreras också i dansundervisningen, t.ex. matematik, svenska och geografi. Alla lär sig på olika sätt och med dansen får eleverna ännu ett inlärningssätt.

I dansundervisningen får eleverna prova på olika typer av dans, såsom improvisation, jazz, modern och nutida dans. Alla elever får ta plats och medverkar utifrån sina egna förutsättningar.

I dansen tränar eleverna motorik, samarbete och självkänsla. De får ännu ett språk – kroppspråket. Från åk 3 får eleverna tillsammans börja skapa egna koreografier utifrån specifika ramar. I och med det får de en unik gruppkänsla och en stor kunskap om hur man samarbetar i en grupp.

I år 5 får eleverna skapa en hel föreställning, där de skriver manus, gör rekvisita, sjunger, agerar, koreograferar och dansar.

Varje år har skolan en kulturkväll – Nåntunaskolans kväll – där alla klasser uppträder med både sång och dans för föräldrar och vänner.

28 oktober 2015