Skolsköterska

Skolsköterska

Skolsköterskan är en del av elevhälsans medicinska insats (EMI). Vid skolstart tar EMI över ansvaret för att följa barnens hälsoutveckling från barnhälsovården (BVC).

Skolsköterskans uppdrag är att främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande genom att följa elevens hälsa, utveckling, lärmiljö och livsstil. Det görs bland annat genom regelbundna hälsobesök i förskoleklass, åk 2, 4, 7 och åk 1 i gymnasiet, och erbjuder vaccinationer enligt det allmänna vaccinationsprogrammet för barn.

Skolsköterskan deltar i skolans elevhälsoteam (EHT), där ingår också rektor, skolpsykolog, kurator och specialpedagog.

Skolsköterskan erbjuder öppen mottagning för enklare sjukvårdsinsatser och hänvisar vidare till sjukvården vid behov.

Uppdraget som skolsköterska innebär även administrativa arbetsuppgifter i form av dokumentation och journalhantering.

Skolsköterskan på Nåntunaskolan heter Karin Di-Biaso

Jag finns på skolan varje onsdag och varannan tisdag.

Mail: karin.di-biaso@uppsala.se

Elever och vårdnadshavare är välkomna att kontakta mig vid frågor som rör barn och ungas hälsa.

Uppdaterad: