Skolsköterska

Elevhälsan -med medicinsk inriktning

Så här jobbar vi för elevernas hälsa och utveckling.

Elevhälsan fortsätter barnhälsovårdens arbete och kan ses som elevernas företagshälsovård.

Jeanette Skinnrason Skolsköterska

Jag finns på skolan onsdagar kl 8.15 -16.15. Finns tillgänglig i mån av tid på telefon eller e-post.

018-727 53 14
jeanette.skinnrason@uppsala.se

Min mottagning finns på expeditionen bredvid rektors rum.

Informationen förs inte vidare

Skolsköterskan och skolläkaren har tystnadsplikt. Det betyder att ingen annan får information om eleven utan att eleven och vårdnadshavaren har gett sitt samtycke.

Skolläkare

Vår skolläkare heter Louise Diös. Hon kommer till skolan några gånger per år för bokade skolläkarmottagningar där hon träffar elever och vårdnadshavare främst för skolrelaterade hälsoproblem och medicinska bedömningar. Tid till skolläkare bokas via skolsköterska

Öppen mottagning

Du som elev eller vårdnadshavare är välkommen att kontakta mig vid frågor som rör barn och ungas hälsa. Jag utför enklare sjukvårdsinsatser och hänvisar vidare till sjukvården vid behov.
Min främsta arbetsuppgift är hälsobesök och vaccinationer, vilket gör att det ibland kan vara svårt att nå mig, men det går alltid bra att kontakta mig via e-post.

Hälsobesök

Jag arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande genom hälsosamtal, hälsoundersökningar, hälsoundervisning och vaccinationer. Du kan läsa mer om barnvaccinationsprogrammet på Socialstyrelsens hemsida. I hälsosamtalet ges eleven möjlighet att prata om hälsa, matvanor, fysisk aktivitet, sömn, skolarbete och trivsel i skolan. Alla elever erbjuds ett hälsobesök hos skolsköterskan i förskoleklass, årskurs 2, 4 och 7 samt första året på gymnasiet.
Sjukvårdsrådgivningen: 1177

För årskurs 4 kommer hälsobesök att starta i december 2017 och fortsätta på våren 2018.

För årskurs förskoleklass kommer hälsobesök att börja i januari 2018.

Hörselundersökning för förskoleklassen kommer att ske måndag den 4/12.

Vaccinationer i skolan ges enligt gällande barnvaccinationsprogram. (Läs mer om vaccinationer på www.uppsala.se).

Vaccination mot Humant papillomvirus (dos 2) kommer att erbjudas åk 5 flickor och det kommer att ske onsdag den 5/4-2018 på förmiddagen.

Årkurs 2 erbjuds Mässling, påssjuka och rödahund vaccination och kommer att ske vecka 45 och vecka 46

Skolsköterskan ingår också i skolans Elevhälsoteam (EHT) tillsammans med skolpsykolog, rektor och specialpedagog som träffas regelbundet och resonerar både i övergripande elevhälsoarbete och enskilda elevhälsofrågor.

Här kommer några sidor som kan vara användbara:

Elevhälsa

Sjukvårdsrådgivningen

BRIS

Snorkel

 

25 oktober 2017