Skolledning

Nåntunaskolans vision är ”På Nåntunaskolan är lärandet ett äventyr!” 

På Nåntunaskolan ges eleverna förutsättningar till ett lustfyllt lärande, i en trygg miljö, för framtiden. Välutbildade och engagerade pedagoger arbetar varierat och omväxlande för att utmana och stimulera eleverna till att tillägna sig förmågor, kunskaper och färdigheter. Alla elever har rätt att lyckas utifrån sina förutsättningar.

 Mona Refai, rektor

    

Uppdaterad: