Hbtq-diplomering

Sedan en tid tillbaka är Uppsala kommuns elevhälsa hbtq-diplomerad.

Läs gärna mer om det på www.uppsala.se/hbtq. Där det finns mer information om vad hbtq-diplomeringen innebär.

Uppdaterad: