Förstelärare

På Nåntunaskolan arbetar två förstelärare.

Våra förstelärare leder det pedagogiska utvecklingsarbetet på skolan tillsammans med rektor.

Under det senaste året har förstelärarna lett arbetet kring:
• Ett språkutvecklande arbetssätt
• En läsande klass
• Big Five- de fem förmågorna i läroplanen
• Formativ bedömning, som är en bedömning för att stärka elevens lärande och innebär i korthet att eleverna får respons på sina arbeten för att komma vidare i sin inlärning.

Under detta läsår går skolans matematiklärare på mattelyftet för att utveckla undervisningen i ämnet matematik.

Skolans svensklärare arbetar med att utveckla undervisning och bedömning i ämnet svenska.

                  

Jennie Mattsson                           Johanna Öhlund

13 oktober 2015