Förskoleklassen

Nåntunaskolans vision är att lärandet är ett äventyr!

Därför strävar vi i förskoleklassen efter att eleverna utvecklar nyfikenhet ,sitt eget sätt att lära samt tillit till sin egen förmåga.

Vi vill att varje elev känner sig trygg och sedd av andra. Därför arbetar vi med att eleverna lär sig ta hänsyn och visa repekt för varandra. Skolans värdegrundsarbete genomsyrar hela dagen, hela året. Klasserna har faddergrupper på skolan, för att ytterligare förstärka känslan av trygghet och tillhörighet.

Vi prioriterar leken som metod, då det är i lekens värld eleven utvecklar en stor del av sin identitet, både social och individuell.

Vi arbetar tematiskt och tar vara på elevens erfarenheter, kunskaper och intressen.

Vi ger eleven möjlighet att prova på olika aktiviteter, arbeta med olika material, pröva olika metoder, använda digitala verktyg, arbeta tillsammans med olika personer, både elever och pedagoger. Detta för att ytterligare uppmuntra elevens kreativitet och fantasi.

Vi arbetar för att eleverna ska utveckla språket, med skolförberedande matematik på ett konkret och lustfyllt sätt. 

Varje vecka är vi ute i vår närmiljö och har olika aktiviteter, då det främjar både rörelseglädje och inlärning.

Vi uppmuntrar och stöttar eleverna i deras utveckling, genom att arbeta ”jagstärkande”.

Välkommen till Nåntunaskolans förskoleklass!

 Bild på förskoleklassen som tränar på bokstäverna

 

Uppdaterad: