Läroplan

Vårt arbete utgår från Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. 

Grundskolans läroplan innehåller tre delar: skolans värdegrund och uppdrag, övergripande mål och riktlinjer för utbildningen samt kursplaner som kompletteras med kunskapskrav. Läroplanens första del gäller även för förskoleklassen och fritidshemmet.

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet.pdf (PDF, 1 MB)

Uppdaterad: