Speciallärare

Vi heter Lina Carlbom, Jennie Mattsson och Lotta Grönholm och jobbar som speciallärare på Nåntunaskolan.

Som speciallärare:

 • planerar vi och genomför specialundervisning 
 • är vi med i skolans elevhälsoteam 
 • handleder vi kollegor i specialpedagogiska frågor 
 • utför vi pedagogiska kartläggningar 
 • deltar vi i genomförande, sammanställning och analys av t ex diagnoser, screeningar och nationella prov 
 • tar vi del av pedagogisk forskning och delger skolans personal 
 • deltar vi i elevhälsomöten 
 • är vi delaktiga i att utforma skolans lärmiljöer med fokus på ökad tillgänglighet 
 • ansvarar vi för upprättande, uppföljning och utvärdering av åtgärdsprogram 
 • förmedlar vi kontakter då skolan behöver ta hjälp av olika instanser utifrån 
 • arbetar vi med att utveckla det specialpedagogiska arbetet på skolan 
 • deltar vi i kommunens specialpedagogiska nätverk 

Vi nås lättast på:

                           

lina.carlbom@skola.uppsala.se         jennie.mattsson@skola.uppsala.se    

 

 

ann-charlotte.gronholm@skola.uppsala.se

Uppdaterad: