Speciallärare

Vi heter Lina Carlbom, Jennie Mattsson och Lotta Grönholm och jobbar som speciallärare på Nåntunaskolan.

Som speciallärare:

• ger vi stöd till elever,
• är vi med i skolans elevhälsoteam,
• handleder vi kollegor i specialpedagogiska frågor,
• hjälper vi till vid upprättande av åtgärdsprogram,
• träffar vi föräldrar och klasslärare för att utvärdera och planera elevers särskilda stöd
• förmedlar vi kontakter då skolan behöver ta hjälp av olika instanser utifrån,
• arbetar vi med att utveckla det specialpedagogiska arbetet på skolan,
• är vi kontaktpersoner till Skoldatateket i Uppsala kommun,
• deltar vi i kommunens specialpedagogiska nätverk för skolområde 3,

Vi nås lättast på:

                           

lina.carlbom@skola.uppsala.se         jennie.mattsson@skola.uppsala.se    

 

 

ann-charlotte.gronholm@skola.uppsala.se

Uppdaterad: