Vår verksamhet

Nåntunskolan ligger i Nåntuna, ett naturskönt område längs Fyrisån söder om Uppsala. Nåntunaskolan är en F-5-skola med skolbarnsomsorg. Här arbetar ca 175 elever.

Vi har hög lärartäthet på skolan, pedagogerna är välutbildade och arbetar i enlighet med sin behörighet. Detta gör att vi har goda förutsättningar att arbeta i halvklass eller mindre grupper med de olika kunskapsämnena.

Under skoldagen arbetar fritidspersonalen i de yngre klasserna som resurspedagoger, för att sedan finnas i fritidshemmets verksamhet under eftermiddagarna. På detta sätt följer de elevernas hela dag, vilket gynnar elevernas känsla av trygghet.

På skolan finns tillgång till skolsköterska, speciallärare och psykolog.

 

Uppdaterad:

Andra sidor under: Vår verksamhet