Personal

Mona Refai
Rektor
Adrian Julin
Lärare åk 4 och 5
Anna Karin Olm
Lärare åk 3
Christer Borg
Resurs åk1 och 2/Rastlek/Fritids
Lovisa Melin
Skolsköterska
Fredrik Landmark
Lärare åk 1 och 3
Jennie Mattsson
Lärare åk 2, speciallärare
Johan Forsström
Resurs åk3/Fritids/Vaktmästare
Jonas Lindqvist
Lagledare fritids/Lärare Idrott
Josefin Sundberg
Resurs/Fritids
Lena Svensson
Förskollärare i förskoleklass
Lina Carlbom
Musiklärare/speciallärare
Lotta Grönholm
Lärare åk 4/Speciallärare
Maria Östman
Lärare åk 2
Luis Aliaga-Farina
Administratör/Fritids
Marie Enberg
Lärare i förskoleklass
Tanya Hallberg
Tjänstledig
Tina Säfström
Lärare trä-och metallslöjd åk 3-5
Daniella Brandt
Föräldrarledig
Lawrence Montas
Lärare åk 5
Uppdaterad: