Personal

Adrian Julin
Lärare åk 4
Anna Karin Olm
Lärare åk 4
Christer Borg
Resurs åk 2/Fritids
Cornelia Berntsson
Elevassistent åk 1
Fredrik Landmark
Lärare åk 3 och 5
Helene Smedeby
Tjänstledig
Inger Byberg
Lärare syslöjd åk 3-5
Jan Ekergarn
Administratör/vaktmästare/fritids
Jeanette Skinnrason
Skolsköterska
Jennie Mattsson
Lärare åk 2/speciallärare
Johan Forsström
Resurs åk 3/Fritids
Johanna Öhlund
Lärare åk 4
Jonas Lindqvist
Resurs åk 1/Fritids
Josefin Sundberg
Elevassistent fsk
Karin Silenstam
Lärare åk 1
Lena Svensson
Förskollärare i förskoleklass
Lina Carlbom
Musiklärare/speciallärare
Lotta Grönholm
Speciallärare
Louise Fredriksson
Lärare åk 1
Luis Aliaga-Farina
Resurs fsk/fritids
Maria Östman
Lärare åk 3
Marie Enberg
Lärare åk 2
Mikael Steinwall
Lärare åk 2
Tanya Hallberg
Förskollärare i förskoleklass
Tina Säfström
Lärare trä-och metallslöjd åk 3-5
Åsa Ryberg
Föräldraledig
27 september 2017