Rektor

Jag heter Karen Natvig och leder elevhälsoteamet. 

För mig som rektor är det viktigt att vi på Nåntunaskolan strävar efter att skapa goda relationer till elever och vårdnadshavare. Tillsammans bygger vi en skola där trygga elever låter sig inspireras, utmanas och erövra nya kunskaper. Elevhälsans arbete är att stödja detta.

Uppdaterad: