Om Nåntunaskolan

På Nåntunaskolan arbetar vi efter devisen att höga förväntningar skapar goda resultat och hög måluppfyllelse. Med höga förväntningar följer också ett ansvar för att skapa rätt förutsättningar för eleverna, så att de kan växa och utvecklas. På Nåntunaskolan vill vi att lärandet ska vara ett äventyr!

Nåntunaskolans elever ges förutsättningar till ett lustfyllt lärande, i en trygg miljö, för framtiden. Välutbildade och engagerade pedagoger arbetar varierat och omväxlande för att utmana och stimulera eleverna till att tillägna sig kunskap, förmågor och färdigheter. Alla elever har rätt att lyckas utifrån sina förutsättningar.

En god kommunikation med hemmen är en viktig del av vår verksamhet. Samverkan mellan skola och hem främjar att eleverna blir motiverade, känner arbetsglädje och trygghet.

Vi vill att eleverna ska lämna Nåntunaskolan med goda ämneskunskaper, en god självkänsla, sociala färdigheter, demokratiska värderingar och en tro på sin egen framtid.