Värdegrund

Vår värdegrund löper som en röd tråd genom allt vårt arbete. Vi börjar varje termin med att fokusera extra mycket på värdegrunden genom aktiviteter i klassrummet, fadderverksamhet och samlingar för hela skolan. Under läsåret arbetar vi sedan med olika delar av värdegrunden under olika veckor.

Vi vill att alla på Nåntunaskolan ska känna sig trygga, därför arbetar vi främjande, förebyggande och åtgärdande för bästa möjliga skolmiljö.

Vi vill att alla på Nåntunaskolan ska känna gemenskap, därför arbetar vi med gruppen såväl som individen på ett medvetet och lustfyllt sätt.

På Nåntunaskolan är alla lika mycket värda, därför möter vi varandra med hänsyn och ömsesidig respekt.

Vi vill att alla på Nåntunaskolan utvecklar en tilltro till sin egen förmåga, därför har vi höga förväntningar och arbetar för att alla ska lyckas.

Uppdaterad: