Äventyrspedagogik

Nåntunaskolan ska vara en plats där lärande, trygghet, och hälsa förenas. Vi tycker att upplevelser, lek, rörelse, spänning och lust ska finnas med som viktiga pusselbitar i barnens lärandemiljö. 

Äventyrspedagogik är ett spännande sätt att se på undervisning som sätter både hälsa och lärande i centrum. Äventyrspedagogiken skapar möjligheter och engagemang, gynnar såväl ämneskunskap som socialt samspel i grupp och dessutom stödjer tillit, kamratrelationer och trygghet.

I skogen i skolans närområde har de mest märkliga saker skett. Utan avslöja för mycket har vi på uppdrag av både rikspolisstyrelsen och FN räddat jorden och mänskligheten från stora faror.

Nåntunaskolans elever får under sina år på skolan uppleva allt från sagoäventyr till actionäventyr i mörker. Alla skolans äventyrprojekt är förankrade i läroplanen för grundskolan Lgr 11 och i alla projekten arbetar vi ämnesövergripande mellan ämnet idrott och hälsa och ett eller fler av skolans övriga ämnen. Eleverna arbetar förutom med ämneskunskaper även med samarbetsträning genom kamratövningar och kamratbanor. I ett äventyrsprojekt är hela kroppen aktiv och vi arbetar utomhus i den fantastiska miljö vi har i skolans närhet.

Vad är äventyrspedagogik?

Äventyrspedagogiken har i Sverige utvecklats framförallt vid lärarutbildningen vid Luleå tekniska universitet. Där har man utvecklat pedagogiken till att omfatta en rad metoder för undervisning, lärande, personlig utveckling och grupputveckling, anpassade till alla åldrar från barn till vuxna. Äventyrspedagogiken innebär ett sätt att se på lärande och utveckling ur ett helhetsperspektiv – det handlar alltså inte om enstaka aktiviteter isolerade från ett pedagogiskt sammanhang.

I äventyrspedagogiken ingår kamratövningar, kamratbanor, temaäventyr, sagoäventyr, äventyrsgympa och äventyrsorientering som alla går att genomföra under årets alla årstider.

Vill du läsa mer om äventyrspedagogiken kan du göra det på http://www.ltu.se/pol/aventyrspedagogik

Uppdaterad: