Elevråd

Elevrådet på vår skola består av rektor och två representanter från varje klass. De träffas ungefär en gång i månaden. Innan mötet har klasserna klassråd och förbereder frågor till elevrådet.

Uppdaterad: