Skolpsykolog

Jag heter Anna-Carin Carlsson och är psykolog i skolområdet.

Jag ingår i skolans elevhälsoteam och ger stöd till framför allt personal via handledning i syfte att skapa förståelse för elevers lärande och utveckling. Om du vill få kontakt med mig gör du detta enklast genom att lämna ett meddelande på telefon nedan.

018-727 52 56

 

Uppdaterad: