Skolval

Uppdaterad info om skolvalet

Nu är det dags att välja skola till hösten 2021.

 

Under perioden 11 januari – 1 februari är det dags att söka skola för dig som har ett barn som ska börja eller byta grundskola hösten 2021.

 Du ska göra ett skolval om du har ett barn som

 -Ska börja förskoleklass

-går sista årskursen i sin nuvarande skola: trean, femman eller sexan

Du ska göra ett skolval i e-tjänsten Mitt skolval på uppsala.se/skolval även om ditt barn redan står i kö till en fristående skola inför nästa läsår.

11 januari får du som vårdnadshavare ett brev med information och instruktioner om hur du ska göra.

 

Ditt barn kan även vara med i skolvalet om barnet inför nästa läsår:

 -vill byta skola, även om barnet står i kö till en fristående skola.

-kommer att flytta till Uppsala kommun.

Uppsala kommuns utgångspunkt är att så många som möjligt ska få plats på skolan de valt. Du ska göra tre val i skolvalet. Om platserna på en skola inte räcker till tillämpas principen om relativ närhet.

 

Läs mer om skolvalet på uppsala.se/skolval

 

 

https://www.uppsala.se/skola-och-forskola/grundskola-och-fritids/hitta-sok-och-andra-plats/sok-plats-pa-grundskola/

 Nåntunaskolans f-klass. 

I förskoleklassen på Nåntunaskolan arbetar en förskollärare och en lärare, båda 100%. Vi som jobbar detta läsår heter Lena Svensson och Fredrik Landmark. En fritidsresurs är knuten till klassen som jobbar 40% under skoltid och 60% på fritids.

Eftersom vi pga Corona inte kan bjuda in till Öppet Hus finns vi till förfogande på mail eller så kan ni boka en telefontid med någon av oss.

Hör av er om ni har några frågor eller om ni vill att vi ska berätta lite om hur vi jobbar. När skolvalet är klart kommer vi att bjuda in till ett informationsmöte som blir senare i vår. Beroende på hur pandemin ser ut kan det komma att bli digitalt, mer information om detta kommer senare.

Lena.svensson@skola.uppsala.se

Fredrik.landmark@skola.uppsala.se

 

20 januari 2021